Endeløse tomrum
Som skiller sjæl fra sjæl
I jegets verden
Visner min sjæl.
Gunnar Ekelöf

"Vild Sjæl" nyt album Med Marianne Mortensen og Michael Vesterskov.

10 nov 2012

"Vild Sjæl" nyt album kommer snart. Mennesket har mistet sin centrale plads i den industrielle del af verden og er blevet gjort til middel for økonomiske formål. Vi har mistet samhørigheden med andre og med naturen. Vi prøver at tilpasse os, men føler os utrygge og bange og bruger en masse energi på at kompensere eller dække over angsten. Men jo mere angst, desto mindre liv. Jo mere kontrol desto mindre liv er der at kontrollere. Uddrag fra Booklet - Cover "Vild sjæl"