Endeløse tomrum
Som skiller sjæl fra sjæl
I jegets verden
Visner min sjæl.
Gunnar Ekelöf

Musiker, sanger og komponist

Michael Vesterskov F. 1959 i Aalborg. Bosiddende i København
Civil stand: Gift , 2 børn
Michael Vesterskov er født i Aalborg og vokset op ved limfjorden i den nordjyske by Nibe.

Michael Vesterskov er musiker, sanger og komponist – men frem for alt et menneske med alt, hvad det indebærer: skrøbelig og samtidig stærk. Usikker og stålsat. Lys og mørke. Sensitiv, hudløs, tænksom, melankolsk til tider sorrigfuld, som et såret dyr der trækker sig bort for at slikke sine sår når livet gør ondt – på andre og på ham selv. Michael Vesterskov er et retfærdighedssøgende menneske med en stærk moral og stor empati.

En tøjlet rebel – tøjlet, fordi han ved, at han med for stærk vrede støder andre fra sig. En sandhedssøger i stadig bevægelse efter at finde sin bestemmelse i livet. Og i stadig søgning efter svar på livets store og små spørgsmål. Et barn omgivet af nisser og feer, drømme og fantasier og samtidig til stede i det nu, der omgiver ham – politisk engageret og indigneret og engageret og interesseret i mennesker. I liv.

På alle de energier skaber Michael Vesterskov sine tekster og sine sange. Hudløse, dybe sange inspireret af en stemning, en avisartikel, en morgentåge udover marken ud for hans vindue, børns leg, et menneskes sorg – hans egen sorg. Michael Vesterskov tør det de færreste tør. Og gør det de færreste gør: han lytter.